Kilkanaście lat spędzonych w laboratorium, a równocześnie ukończenie szkoły fotograficznej i praktyka w obydwóch zawodach pozwala mi na zrozumienie potrzeb zarówno naukowych jak i artystycznej strony dokumentacji.